İletişim

SARA ELEKTRİK JENERATÖR & VİNÇ

Adres: Şehitler Mah Şehitlik Caddesi No:35/A Kars/Merkez.

Tel: 0474223 2111

Cep: 0535 272 68 25 & 0543 470 47 11

Mail: saraelektrik@saravinc.com

Email : sarajenerator@gmail.com